Arbetsträning inom olika branscher

När du ska arbetsträna finns det många olika områden och branscher som du har möjlighet att prova på hos oss. Tillsammans med dig hittar vi de arbetsuppgifter som passar och intresserar just dig. Här ser du några exempel på branschområden för arbetsträning:

Arkivdigitalisering
Korrekturläsning
OCR-Scanning
Fotohantering
Bildhantering
Databashantering
Digitalisering av ljud/bild
Digitalisering av film
med mera…

Arbetsprövning utifrån dina förutsättningar

Verksamheten tillhandahåller behovsstyrda och omväxlande arbetsuppgifter med fokus på att deltagarna skall öka sina kunskaper om sin arbetsförmåga, i kombination med att planera och bygga sig stark för framtiden. Genom ett varierat utbud av arbetsuppgifter får deltagaren hitta sin egen väg tillbaka till arbetslivet genom arbetsprövning. I vissa fall med kombinationer av olika arbetsuppgifter.

Vad innebär arbetsträning?

För att få arbetsträna måste du först prata med Arbetsförmedlingen eftersom det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan vara aktuell för att få vår hjälp. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha mer information.

Vem får arbetsträna?

För att få arbetsträna måste du först prata med Arbetsförmedlingen eftersom det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan vara aktuell för att få vår hjälp. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha mer information.

Hos oss får du extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier.
Kontakta oss nu!
KA -nummer: 10072851 (Stockholm)
KA -nummer: 10074125 (Skåne)

Skriv till oss!