Engagemang som ger resultat

Vi vänder oss till dig som behöver utveckla dina kontakter på arbetsmarknaden eller som helt saknar arbetslivserfarenhet. Arbetslivssupport arbetar med kompetensförmedling, karriärrådgivning, utbildningsinsatser, omställning och arbetsmarknadsfrågor – med arbetslivssupport, helt enkelt.

Vi på Arbetslivssupport förväntar oss att du som kund hos oss kommer in med en genuin önskan om att hitta ett nytt jobb, byta bransch eller avsluta de studier som aldrig blev färdiga. Hos oss finns de mest engagerade rådgivare du kan tänka dig och på samma sätt som du bör ställa krav på deras kompetens kommer de att ställa krav på ditt engagemang och arbetsinsats.

Behov av att utveckla kontaktnätet?

Samtliga rådgivare har flerårig erfarenhet av jobbförmedling och erfarenhet av att arbeta med omställning mot nytt arbete. Vår personal har dessutom en bred kunskap om aktuella krav på kompetens inom olika branscher och yrken och goda kontakter på den lokala arbetsmarknaden.

En bra dialog mellan dig och din rådgivare, våra metoder och förmåga att matcha kompetens mot arbetsgivarnas behov har resulterat i att mer än 50 % av deltagarna i våra tidigare coachnings- och förmedlingsverksamheter fått arbete.

Hos oss får du extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier.
Kontakta oss nu!
KA -nummer: 10072851 (Stockholm)
KA -nummer: 10074125 (Skåne)

Skriv till oss!